Garrafinha Lavagem Nasal 250ml c/ Cãnula

R$ 37.99 R$ 32.48
Garrafinha Lavagem Nasal 250ml c/ Cãnula
Garrafinha Lavagem Nasal 250ml c/ Cãnula
R$ 32.48

  • Fácil de usar
  • Ideal para lavagem nasal
  • Capacidade de 250ml
  • Acompanha cânula
Logo